Gebruiksvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website (www.antwoordvoorzzpers.nl) welke wordt beheerd door Linked Freelancers (hierna LF). U stemt met deze voorwaarden in door deze website te bezoeken en te gebruiken.

Informatie
De informatie op deze website heeft als doel om ZZP'ers en andere bezoekers globaal en praktisch te informeren over zaken aangaande het ondernemerschap.

LF staat niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie op deze website en controleert deze niet op juridische of wettelijke deugdelijkheid.

Bezoekers van deze website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en toepassing van de informatie op deze website. Bij twijfel dient altijd een ter zake deskundig adviseur te worden geraadpleegd.

Gebruik
Het is niet toegestaan deze website te gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of deze voorwaarden.

Het is expliciet niet toegestaan om:

  • Reclame te maken voor producten of diensten of daarnaar te verwijzen door weblinks;
  • Berichten te plaatsen van racistische aard of die kwetsend of beledigend zijn;
  • Te spammen

Van gebruikers van deze website wordt verwacht dat zij in correct geformuleerd Nederlands discusseren en geen grove, kwetsende of beledigende termen gebruiken.

Intellectueel eigendom
Alle geplaatste berichten op deze website zijn eigendom van LF. Het is verboden om deze zonder toestemming te verspreiden, gebruiken of publiceren in welke vorm dan ook. Het plaatsen van links is toegestaan mits met bronvermelding.

Algemeen
Deze website is vrijelijk toegangkelijk zonder dat een vergoeding is vereist. In sommige gevallen is registratie vereist.
 
LF houdt zich het recht voor om de inhoud van geplaatste berichten te wijzigen en om berichten of gebruikers te verwijderen.

De inhoud van deze voorwaarden kan zonder aankondiging worden aangepast.

Laatste antwoorden

Hypotheek zelf regelen wrote: Hypotheek zelf regelen Zelf online je hypotheek regelen. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Execution only: 499 euro. | Hypotheekzelfregelen.xyz
Er zijn relatief veel websites waar je een logo kan laten maken. De kosten variëren van €50,- tot enkele honderden euros. Zo heeft de Europese regering recent een logo laten ontwerpen voor €500.000
Hi, Ik zie hierboven al zeer veel mogelijkheden staan, maar heb zelf mij logo met https://gospaces.nl/tools/logo-maker gemaakt en dit vond ik erg makkelijk, nou gaat het bij mij maar om een klein e
Social Media zijn manieren/middelen om jouw boodschap te communiceren en te verspreiden. Het is handig om dit via een aantal verschillende social media te doen, zodat jouw websitebezoeker/lezer/potent
Bedenk een bedrijfsnaam met jouw boodschap, iets dat jouw kracht uitstraalt en waar jij achter staat. In dit artikel dat ik een tijd geleden heb geschreven staat waar je ongeveer aan moet denken en ee

Sign In or Create Account